Akademie Karate Valašsko

Tradiční Go-Ju Ryu "tvrdá-měkká škola sebeobrany" a sportovní karate

Sebeobrana

Praktické, osvědčené a všeobecně známé postupy, které lze zvládnout prostým opakováním.

Smyslem karate je sebeobrana - stejně jako tomu bylo v dávné minulosti, doufejme že i do budoucna pro znovu objevovaný fenomén tradičního pojetí.

Ale i realistické pojetí inteligentní sebeobrany a rozvoj "taktilních a taktických" návyků pro automatickou reakci reflexivní povahy. 


Bojový sport

Sportovní příprava zaměřená výkonnostně je určená talentovaným dětem a mládeži - nabízíme taky prostor pro seriózní trénink nadšenců z řad dospělých. 

Smluvní vztah (dospělých či zákonných zástupců) - věcná nebo finanční odměna za účast a reprezentaci klubu na nominačních soutěžích pro Národní pohár (olympijské karate) a v rámci všestylových soutěží bojových sportů Čubu ligy (motivační příspěvky za medailové pozice).

Olympijské karate (soutěžní zápasy a bezkontaktní demonstrace techniky) versus semi-kontaktní či full contact zápas s použitím protektorů či bez chráničů v disciplínách všestylových bojových sportů podle věku a předpokladů jedince.

Utužování těla a psychická průprava spolu s rozvojem techniky, kondice, strategie a znalosti pro soutěžní klání. 

Zdraví a kondice

Smysluplné propojení izometrického a dynamického posilování svalů vede především u žen k předcházení či oddálení rizika osteoporózy a celkově u všech k vyšší svalové a pohybové dispozici a aktivitě. Cvičení je aerobního charakteru a přesto ne až tak energeticky náročné jako u jiných "rekreačních" sportů, proto je vhodné pro všechny věkové kategorie. Obecným přínosem je účinné odbourávání stresu a pocitů únavy.

Karate má staletími dávné historie a desetiletími moderního vývoje vytříbenou metodiku cvičení, která se zakládá na hlubokém porozumění fyziologii a anatomii lidského těla. 

Začít se cvičením karate lze téměř v každém věku. Je vhodné spíše pro muže, ale i ženy zde nalézají své benefity. Správné cvičení napomáhá zlepšení fyzické zdatnosti a zdravotního stavu. 

přihlaste se

Je to na Vás. První krok je nejtěžší, s tréninkem pak Vám už rádi pomůžeme.

NÁBOR UŽ BĚŽÍ!

PŘIJĎTE SE PODÍVAT


Co je obsahem kurzu?

Základní program zahrnuje specifická a kompenzační tělesná cvičení, která výrazně vedou ke zvýšení kondice, koordinace a motoriky těla, k posílení svalů a jejich souhry zvláště pro zdravé držení těla a obecně pak ke zlepšení funkce dýchání a endokrinního systému. 

Podoba tréninku?

Obvykle 90 minut souvislého systematického cvičení s instruktorem, které se logicky střídavě zaměřuje na svalové a pohybové rozehřátí, zátěž, relaxaci, vysvětlení, opakování a procvičování techniky proložené funkčním posilováním, aktivní odpočinek spojený s protahováním, ověřování úrovně reflexů a kompetencí v řízených a volných formách sebeobranných aplikací. (Disponovaným jedincům se sportovními ambicemi - podmínka je pravidelná účast na soutěžích - obvykle věnujeme soukromé lekce a hlavně zabezpečujeme přípravu hostováním a na soustředěních.)

Komu je program určen?

 • Předně všem začátečníkům z řad dětí, mládeže a dospělých (jelikož nám Covid značně zamíchal kartami, vypustili jsme z nabídky karate školku) čili nabíráme nové zájemce ve věku od 7 let (nejstarším našim dvěma začátečníkům bylo více než 60 let a cvičí dosud). Všechny srdečně zveme! 
 • Samozřejmě novým pokročilým zájemcům, kteří mají za sebou určitý osobní vývoj v jiném oddíle, jiném městě, regionu, z mládí atd., zkrátka mají na co navazovat anebo jenom chtějí rozšířit obzory a svou současnou zkušenost některého příbuzného bojového umění.  
 • V neposlední řadě všem starším i mladším cvičencům ze seznamu naší členské základny, ať už jsou dosud plně aktivní, nebo hodlají navázat po přerušení (třeba i díky covidovému dobrodružství) a chtějí s námi v letošním školním roce pokračovat. 

Kdy a kde se trénuje?

Během státních svátků a školních prázdnin netrénujeme! Poznámka: V případě zvýšených hygienických opatření probíhá online trénink nebo bez cvičení párové a kontaktní činnosti (předcvičování instruktorem).

Společný trénink všech věkových kategorií a pokročilostí (děti + mládež +dospělí):

 • PONDĚLÍ 16:00-17:30 hod. cvičební sál DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432 (výhodou jsou zrcadla)
 • STŘEDA 14:30: 16:00 hod. Sokolovna Vsetín, Mostecká 367 (zrcadla a gymnastický pás)
 • ČTVRTEK 16:00-17:30 hod. tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov (tatami pro judo)
Skupinový trénink určený pouze dospělým a cvičencům v přípravě na soutěže z řad dětí a mládeže:
 • ČTVRTEK 18:00-19:30 hod. tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov

 • SOBOTA 8:00-10:00 hod. tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov (event. po domluvě i jiný čas navečer)

 • NEDĚLE 10:00-12:00 hod tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov (nepravidelně/vždy po domluvě předem)

Trénink rodin SPECIÁLNÍ NABÍDKA (děti a mládež pouze v doprovodu cvičícího rodinného příslušníka) - vstup pod podmínkou aspoň jedné uhrazené členské přihlášky do AKVK z. s.:

 • SOBOTA 10:00-11:30 hod. cvičební sál v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov

Kolik to stojí a jak můžu uhradit?

Po zaplacení členského příspěvku máte nárok na pravidelnou docházku a k účasti na libovolných tréninkových jednotkách (SPOLEČNÉ TRNÉNINKY - bez omezení věku a pokročilosti, SKUPINOVÉ TRÉNINKY - dospělí a pokročilí cvičenci z řad dětí a mládeže, TRÉNINKY RODIN - dítě v doprovodu rodinného příslušníka). 

Nutné je podat přihlášku na aktuální školní rok dle místní příslušnosti buď u DDM Val. Klobouky, nebo DDM Brumov-Bylnice anebo ZŠ Integra Vsetín (předání tiskopisu přihlášky a platby zajistí a zprostředkuje trenér) + extra  přihlášku ke členství ve sportovním klubu AKVK z. s., která je spojena s jednorázovým poplatkem (tiskopis na vyžádání u trenéra). Příspěvky plně hradí zdravotní pojišťovny na pohybovou aktivitu dětí a dospělých.

 • Školné na rok 2021/2022 činí 500 - 600 Kč za dítě podle aktuálního sazebníku příslušného DDM Valašské Klobouky, DDM Brumov-Bylnice, nebo ZŠ Integra Vsetín. Školné se hradí trenérovi a to obvykle v den nástupu na prvním tréninku, potvrzení o zaplacení Vám bude vydáno (ihned nebo dodatečně).
 • Jednorázový členský příspěvek činí 100,- Kč a hradí se trenérovi spolu s odevzdáním vyplněné přihlášky do AKVK z. s. (Případně může být člen AKVK z. s. či jeho zákonný zástupce požádán o znovu vyplnění aktualizovaného tiskopisu přihlášky ale již bez poplatku.)
 • Kurzovné pro dospělé na cyklus září-červen činí 600,- Kč. Obvykle se hradí v den nástupu prvního tréninku, potvrzení bude vydáno (ihned nebo dodatečně).


Reference/Řekli o nás...


Dále nabízíme placenou brigádu pro studenty na posty animátorů her a soutěžních pohybových aktivit pro zpestření tréninku (v tělocvičně i venku) k občasné asistenci na tréninkových jednotkách (příležitostně pro pořádané semináře a tábory). Prosíme, pokud možno, šiřte tuto informaci. (!) Děkujeme.